Amaç
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarında, öğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırılması yoluyla, öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
 
Vizyon
Lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan Üniversitemizde, geleceğin Türkiye’sinde ihtiyaç duyulan, nitelikli araştırmalar yapan, eğitim, öğretim ve araştırma alanında kazandıkları bilgi ve yeteneklerini öğrencilere aktararak insanlık ve ülke yararına kullanan, donanımlı, etik değerlere saygılı ve yenilikçi öğretim üyeleri yetiştirmeye aracı bir birim olmaktır.
 
Misyon
Üniversitemizde lisansüstü eğitimini sürdüren ÖYP araştırma görevlilerine eğitim süreleri boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde şeffaf, adil, etik değerlere saygılı, kanun ve yönetmeliklere uygun, kolay erişilebilir, süratli ve kaliteli hizmet sunmaktır.